All in heaven -  Istanbul.                         4,40m x 2,80m                                  Zorlu Center. Istanbul. Gallery Gama

 

 

 

 

All in Heaven - Istanbul 1                             440 x 280 cm                          Zorlu Center Istanbul. Gallery Gama

 

 

All in Heaven - Istanbul 2                            329  x  200 cm                            Comtemporary Istanbul Gallery Gama